webInk

webink_top_description

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Pyroll Pakkaukset Group Oy
Osoite: Kalliotie 2, 04360 TUUSULA
Y-tunnus: 3205129-1
Puhelin: 030 624 2450
E-mail: pakkaukset@pyroll.com
Rekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa
ADE Oy, Hämeen valtatie 144, 20540 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Anne Penkari
Puhelin: 030 624 2450
E-mail: anne.penkari@pyroll.com

3. Rekisterin nimi

Pyroll Pakkaukset Group Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja voidaan käyttää asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja arkistointiin, asiakassuhteiden hoitoon, markkinointitarkoituksiin sekä toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja kuten:
nimi
laskutus- ja toimitusosoitteet
sähköpostiosoite
puhelinnumero
yksityishenkilöiltä henkilötunnus ja yrityksiltä y-tunnus laskutusta varten
tilaushistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaat antavat tietonsa rekisteröitymisen tai tilauksen teon yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille pyytämättä tähän etukäteen suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Tietoverkko ja laitteisto, joilla rekisteri sijaitsee on suojattu. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää oikeuksia järjestelmään.